Skip to main content
Please wait...

Home [AZ]

 • Welcome to
  Khazar University
  Dissertation Council!
  FD2.49 Dissertation Council in the field of education
  was established at Khazar University.
 • Step To Structure
  A Dissertation
  - Title page;
  - Acknowledgements page;
  - Abstract (or executive summary);
  - Table of contents, list of figures & tables;
  - Chapter 1: Introduction;
  - Chapter 2: Literature review;
    - Chapter 3: Methodology;
  - Chapter 4: Results;
  - Chapter 5: Discussion;
  - Chapter 6: Conclusion;
  - Reference list;
  - Appendix.
 • Dissertation
  Defense Workflow
  The workflow for defending
  a dissertation work consists of the following 3 steps:
  - Registration;
  - Scientific workshop;
  - Dissertation defense.

Dissertasiya Şurası

Xəzər Universitetində Azərbaycan Respublikasının Prezident yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin 20.04.2023-cü il tarixli (protokol №3-50/3-2-1-5/2023) qərarı əsasında təhsil sahəsi üzrə FD2.49 Dissertasiya Şurası yaradılmışdır

Dissertasiya Şurasının üzvüləri

5802.01 – “Təhsilin təşkili və planlaşdırılması”

İsayev Hamlet Abdulla oğlu

(sədr, fizika-riyyaziyyat elmləri doktoru, professor)

Abbaslı Könül Abbasqulu qızı

(sədr müavini, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru)

Abbasov Akif Nurağa oğlu

(pedaqogika elmləri doktoru, professor)

Buluç Bekir

(Türkiyə Respublikası, professor)

Əliyeva Leyla Xudadat qızı

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru)

Kan Adnan

(Türkiyə Respublikası, professor)

5804.01 – “Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi”

İsaxanlı İsaxan Abdulla oğlu

(elmi katib, filologiya elmləri doktoru, dosent)

Məmmədov Şahkərəm Mirzəmməmməd oğlu

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru)

Sadıqov Fərahim Balakişi oğlu

(pedaqogika elmlər doktoru, professor)

Şərifov Hicran İbrahim oğlu

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru)

Xəlilov Vidadi Cəmil oğlu

(pedaqogika elmlər doktoru, professor)

Gelişli Yücel

(Türkiyə Respublikası, professor)

İş prossesi

02.

Elmi seminar

Dissertasiya işinin müzakirəsi

03.

Müdafiə

Dissertasiya müdafiəsinin keçirilmə tarixi

Xəbərlər və Anonslar

Do you want to start working with us?